CRAFTCREST.com
 Stay unique. Be interactive.

Butterfly Co. Entertainment Technologies.

Informacja na ścianie przy wejściu

Używamy plików cookies w celu:

• dostarczania i utrzymywania usług Butterfly w serwisie CRAFTCREST.com.
• śledzenia zachowania użytkowników wewnątrz serwisu CRAFTCREST.com.
• utrzymywania i przesyłania danych personalnych i sportowych wewnątrz serwisu CRAFTCREST.com.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

• Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

• Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Polityka prywatności  • Warunki użytkowania